Plán činnosti pobočky v ČNS ÚSTÍ NAD LABEM 2016

11.01.2016 17:06

Kolegiálně zde vystavíme také plánovací kalendář ČNS pobočky v Ústí nad Labem

 

     ČESKÁ  NUMISMATICKÁ  SPOLEČNOST  -  POBOČKA  V  ÚSTÍ  NAD  LABEM

                                   400 01  Ústí nad Labem,  Gočárova  931/10B

 

                            P l á n    č i n n o s t i    n a    I.   p o l o l e t í     2 0 1 6

12.01.  -   Přednáška Z. Bobka: Pamětní mince roku 2016 – 1. část

26.01.  -   Výměnná schůzka, drobná nabídka

09.02.  -   Přednáška M. Dubaniče: Zajímavé mince a medaile v aukci č.41/2016

23.02.  -   Výměnná schůzka, drobná nabídka

27.02.   V e l k á   a u k c e   numismatického materiálu  č.41/2016

08.03.  -   Přednáška    bude upřesněna dodatečně

22.03.  -   Výměnná schůzka, drobná nabídka

12.04.  -   Přednáška    bude upřesněna dodatečně

26.04.  -   Výroční členská schůze 

10.05.  -   Přednáška    bude upřesněna dodatečně

24.05.  -   Výměnná schůzka, drobná nabídka

14.06.  -   Přednáška M. Dubaniče: Medaile ústeckých výstav

28.06.  -   Výměnná schůzka, drobná nabídka 

13.09.  -   Přednáška Z. Bobka: Pamětní mince roku 2016 – 2. část

27.09.  -   Výměnná schůzka, drobná nabídka

11.10.  -   Informace z 2. Rady ČNS           

25.10.  -   Výměnná schůzka, drobná nabídka

08.11.  -   Přednáška   bude upřesněna dodatečně               

22.11.  -   Výměnná schůzka, drobná nabídka

13.12.  -   Přednáška  M. Dubaniče: Zajímavosti z numismatiky

27.12.  -   Výměnná schůzka, drobná nabídka

----------------------------------------------------------------------------------------------------

P o z o r  :

Přednáškové schůzky se konají od 16,00 hodin v Muzeu města Ústí nad Labem

Výměnné schůzky se konají od 16,00 hodin v klubovně TJ SPARTAK Ústí nad Labem,

Masarykova 228,  1. patro.

Případné změny budou ohlášeny.

                                                           Na Vaši účast se těší

                                                                                                          Výbor pobočky ČNS

                                                                                                              v Ústí nad Labem