Eurobankovky

EUROBANKOVKY
Eurové bankovky alebo eurobankovky sú bankovky, ktoré sú platné v celej eurozóne, ktorá 
obsahuje 17 štátov (vrátane miništátov Monaka, San Marína a Svätej Stolici) ale aj inde vo svete. Boli 
uvedené do obehu v roku 2002 Európskou centrálnou bankou (ECB), ktorá sídli vo Frankfurte nad 
Mohanom. 
V obehu je súčasnosti osem bankoviek siedmych nominálnych hodnôt eurobankoviek rozlíšených 
veľkosťou a farbou, ktorých dizajn je identický v celej eurozóne bez ohľadu na miesto tlače a 
vydávajúcu centrálnu banku.
Dizajn eurových bankoviek navrhol rakúsky výtvarník R. Kalina v celoeurópskej súťaži vypísanej 12. 2. 
1996, následne v roku 2013 je a boli inšpirované témou Epochy a slohy v histórii európskej kultúry. 
Bankovky zachytávajú architektonické štýly siedmich období európskej kultúrnej histórie – antika na 
5 eurovej bankovke a je sivej farby, románsky sloh na 10 eurovej bankovke a je v červenej farbe, 
gotika je dvadsiatke a je modrého sfarbenia, renesancia sa na päťdesiatke a je oranžová, sto eur sú 
barok a rokoko, je zeleného sfarbenia, secesia sa nachádza na dvestovke a je žltej farby a moderná 
architektúra je na nominálnej hodnote päťsto eur. Štýly zdôrazňujú tri architektonické prvky – okná, 
brány a mosty.
Okná a brány na lícnej strane bankoviek symbolizujú ducha otvorenosti a spolupráce v Európskej únii. 
Rubová strana bankoviek zobrazuje most typický pre dané obdobie kultúrneho vývoja v Európe; 
mosty sú metaforou vzťahov medzi národmi v Európe a ich vzťahov k zvyšku sveta.
Spoločným znakom všetkých nominálnych hodnôt na lícnej strane je vlajka EÚ skratka Európskej 
centrálnej banky v piatich jazykových ekvivalentoch zodpovedajúcich jedenástim úradným jazykom v 
čase zavedenia eura (BCE, ECB, EZB, ΕΚΤ, EKP), názov meny v latinčine a gréčtine a nových vzoroch 
roku 2013 pribudla aj cyrilika EURO/ΕΥΡΩ/EBPO a doplnené o ďalšie skratky Európskej centrálnej 
banky, ktoré vstúpili v roku 2004 a 2007 (BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE, EBC) a mapa 
Európy. Súčasťou dizajnu je aj dvanásť hviezd Európskej únie.
Ochranné prvky
ECB definovala základné bezpečnostné prvky, umožňujúce širokej verejnosti rýchle overenie ich 
pravosti. V záujme bezpečnosti je však úplný zoznam týchto prvkov prísne stráženým tajomstvom.
Tvrdí sa, že bankovky obsahujú minimálne tridsať rôznych ochranných prvkov.
Hologram
Na lícnej strane bankoviek 5 €, 10 € a 20 € sa v pravej časti nachádza holografický prúžok. Pri 
naklonení bankovky sa v holograme na pozadí dúhovej farby strieda nominálna hodnota bankovky a 
znak € na vzoroch od roku 2013 je oranžovej farby. Na vzoroch 2002 po okrajoch sú uvedené drobné 
čísla, ktoré predstavujú nominálnu hodnotu bankovky, na 5€ vzory 2013 sa nachádza už v ochrannom 
prúžku podoba. Na lícnej strane bankoviek 50 €, 100 €, 200 € a 500 € je v pravej časti zobrazený 
medailón s hologramom. Pri naklonení bankovky sa obraz hologramu mení – zobrazuje sa buď 
nominálna hodnota bankovky, alebo architektonický motív, t. j. okno alebo brána. Na pozadí sú 
sústredné kruhy dúhovej farby zložené z drobného písma.
Kontrolný súčet
Kontrolné číslo sa využíva na overenie pravosti sériového čísla. Univerzálne kontrolné číslo pre 
eurobankovky vzoru 2002 je 8 a na eurobankovkách vzoru 2013 je 7. Získava sa takýmto postupom: 
Úvodná litera v sériovom čísle sa nahradí jej zodpovedajúcou pozíciou v anglickej abecede (A=1, 
B=2...Z=26) a pripočíta sa k súčtu jednotlivých číslic sériového čísla. Následným sčítaním číslic 
výsledku vychádza konečné jednociferné číslo 8 alebo 7.
To je asi všetko čo som chcel spomenúť o eurobankovkách, druhej časti sa budem venovať bližšie 
o ochranných prvkov prvej či druhej série.
Jaroslav Karak