Jižní Bavorsko 2016

Jižní Bavorsko 2016

Ve čtvrtek ráno 12.května jsme nejprve z Prahy a poté z Teplic odjeli přes Chomutov, Karlovy Vary k německým hranicím. Po jejích přejezdu přes Markredwitz pokračovali jižním směrem. Míjeli jsme Regensburg a první naše zastávka byla v jihobavorském městečku Kelheim. Naším cílem zde byl památník Befreiungshalle – Hala osvobození, který byl postaven v roce 1863 na příkaz krále Ludvíka I. Bavorského k 50tému výročí bitvy u Lipska. Památník, který je v rekonstrukci, jsme  zahlédli jen z dáli, neboť k němu pro nás nebyla dostupná cesta. Prohlédli jsme si ale dole pěkné město, ležící na soutoku řeky Altmühl s Dunajem.

Odtud jsme pokračovali s nádhernými bukovými lesy do Weltenburgu, nejstaršího bavorského kláštera, založeného v 7.století. Z parkoviště jsme byli většinou převážení ke klášteru minibusem. Zde nás zaujal barokní kostel a jeho výzdoba , které vévodí socha sv. Jiří s drakem. Kromě toho jsme měli možnost ochutnat pivo z místního pivovaru.

Dále jsme navštívili město Ingolstadt, které leží ve zvlněné krajině při ústí řeky Schulter do Dunaje. Prošli jsme k raně renesančnímu Novému zámku, v němž sídlí Bavorské vojenské muzeum, bohužel v té době rekonstrukci . Prošli jsme si pěkně upravenou pěší zónu s nově restaurovanými  i renovovanými domy po 2.světové válce. Viděli jsme část zachovalé staré radnice, na kterou navazuje nově postavená moderní radnice , zahlédli i nové divadlo z roku 1966.

Poslední naši zastávkou  před ubytováním mělo být městečko Neuburg an der Donau, kam jsme přijeli ale v prudkém dešti. Viděli jsme při vjezdu do města krásný zámek, jehož mohutné kruhové věže vévodí městu. Zámek byl vystaven na přelomu 16. a 17. století. Ze zámeckého náměstí jsme viděli uličky starého města, které by jistě stály za prohlédnutí.

Ubytováni jsme byli v nám známem typu hotelu Ibis Budget  v Mnichově – Putzbrunn.

V pátek 13.5. jsme navštívili téměř 100 km vzdálené lázeňské městečko Ottobeuren s nejstarším benediktinským klášterem v Německu. Původní klášter byl postaven v 8.století, dnešní podobu získal v 18.století zásluhou opata Ruperta II. . Klášterní kostel, postavený v 18.století s bohatě zdobeným interiérem představuje německé rokoko.

Dalším naším cílem bylo město Augsburg. Toto vznešené město pojmenované po římském císaři Augustovi bylo velmi významným centrem finančníků v 15 . a  16 století.Byl to rod Welserů a hlavně Fuggerů, které zde zanechaly významné stopy. Historické jádro města, ležící mezi řekami Lech a Werbach má převážně  renesanční a raně barokní ráz. Funkci hlavního náměstí zastává ulice Maxmilianstrasse se dvěma renesančními kašnami a renesanční radnicí, jejíž věž zdobí borová šiška, součást znaku města. V centru města je kostel sv.Anny, v němž přebýval Martin Luther, kostelem sv.Petra, ale nejvýznamnější je Dóm z 15.století s 93 m vysokou věží s krásnými barokními vitrážemi oken.

Nejvíc nás ve městě zaujal tzv.Fuggerei, brankami oddělená čtvrt, založená Jakubem Fuggerem.Zde stojí v šesti uličkách 67 domků se 142 byty. Bylo to vlastně nejstarší chudinské sídliště v Evropě, dnes obývané nemajetnými důchodci.

Poslední  zastávkou toho dne byla v městě  Schleissheim, kde jsme navštívili areál jeho tří zámků. Nejstarší – Altes Schloss byl postaven v 17.století pro Viléma V. Pobožného. Dnes je v něm expozice církevního lidového umění. Druhý – Schloss Butheim je malý barokní letohrádek, postavený ke konci 17.století. Dnes je v něm umístěno Muzeum míšeňského porcelánu. Nejnovější je Neues Schloss, postavený ve 2 polovině 18.století.Dnes jsou zde sbírky Bavorského národního muzea.

Sobotu 14.5. jsme věnovali celou hlavnímu městu Bavorska – Mnichovu. Město leží na řece Isar a má 2 miliony obyvatel. Nejprve jsme v předměstí navštívili areál zámků Nympfenburg, původně lovecký zámeček, později rozšířený  na velkolepý symbol postavení bavorských vládců. Je postaven v barokním stylu, interiéry ale s mnoha rokokovými prvky. Obklopuje ho dvouhektarový park, kde se nachází Amalienburg, Badenburg a Pagodenburg.

Obchvatem historického jádra Mnichova vybudovaném na místě městských hradeb jsme u věže Isartor vystoupili z autobusu a šli do samotného centra,které je tvořeno starou radnicí, novou radnicí a dómem.Cestou jsme minuli kostel sv.Ducha,prošli podloubím staré radnice,kde je dnes umístěno muzeum hraček, pak jsme se dostali na Marienplatz s mariánským sloupem z r.1638 vévodí novogotická radnice z 18.století s 85 m vysokou věží s figurálním orlojem, Navštívili jsme mariánský chrám , dóm z 15.století se symbolem města 2 věžemi z 16.století.Starým městem jsme se vydali ke komplexu „Residence“, dnes státního muzea s korunovačními klenoty a Münzkabinettem. Přes náměstí Odeon  Platz, kde je umístěna lodžiová síň vojevůdců a divadelní kostel sv.Kajetána ve stylu italského baroka. Kolem městského parku a Státního archivu jsme se dostali do tzv. „Uměleckého areálu“. Zde je postaven účelový palác „Stará pinakotéka“ a v ní sbírka starého umění od středověku do 18.století. Vedle ní je monumentální stavba  z pískovce „ Nová pinakotéka“  z r.1981, ta nabízí umění od 19.století až po neoklasicismus. Třetí významnou stavbou toho areálu je “Pinakothek der Moderne“ z r.2001, která je největší  sbírkou moderního umění v Německu.

V neděli 15.5..jsme se vydali východním směrem až ke hranici s Rakouskem, kde naším cílem byla návštěva  města Burghausen. Malebné městečko leží na řece Salzach, která jej dělí od Rakouska. Nad řekou se vypíná stejnojmenný hrad, rozsáhlý komplex na vysokém hřebeni dlouhém 1100 m. Hrad zaujímá délku 1050 m s je tak nejdelší hrad v Evropě. Výstavba byla zahájena ve 13.století a dokončena v 16.století. Předhradí se stává z pěti nádvoří, na čtvrtém se nachází kaple sv.Hedviky. Samotný hrad se skládá z několika částí:hlavní objekt s věží,obytné prostory a hospodářské budovy.

Z Burghausenu jsme se vydali krásnou obhospodařovanou krajinou na sever a navštívili ještě správní středisko Dolních Bavor město Landshut, ležící na řece Isar. Střed starého města je tvořen dvěma širokými ulicemi- starší Altstadt a novější Neustadt. Na návrší městu dominuje rozlehlý hrad Trausnitz.Obě ulice mají středověký ráz a tvoří je skupiny historických budov z 15. A 16. století. Byli jsme tou nádherou dost udiveni. V ulici Altstadt stojí pozdně gotický kostel sv.Martina ,považovaný za nejvýznamnější cihlovou gotiku v Bavorsku. Jeho bohatě členěná věž 133 m vysoká je považovaná za nejvyšší cihlovou věž  ve světě.

Pokračovali jsme k české hranici a ještě se krátce zastavili v místě Donaustauf  u Regensburgu, kde vysoko nad Dunajem stojí bělostná mramorová kopie aténského chrámu Parthenon – Walhalla. Jedná se o monument velkoněmeckého cítění postavený v roce 1842 králem Ludvíkem I. Bavorským. Je zde 120 bust slavných vojáků, umělců,vědců,politiků včetně Albrechta z Valdštejna a 64 plaket známých osob.

 

Zájezdu se zúčastnilo 37 osob s průměrným věkem 67 let. Cena 5290 Kč.

 

Marie Šmídová, Vladimír Mjalovský , Teplice  30.5.2016