Nový Rosenberg

Die Deutschen Banknoten ab 1871

a novinky od Gietl- Verlag

V listopadu 2013 připravilo nakladatelství Gietl-Verlag hned několik novinek. Vedle razantního zlevnění starších titulů se především jedná o očekávané 19. vydání nejrozšířenějšího katalogu německých papírových platidel Die Deutschen Banknoten ab 1871.

Podobně jako u předchozích dvou dílů se i tentokrát prací na novém vydání zhostil přední německý historik a numismatik Hans-Ludwig Grabowski, který plynule navázal na práci zesnulého Holgera Rosenberga.

Jak už jsme si zvykli od 17. vydání, je katalog opět vyveden v celobarevném provedení s doplňujícími informacemi k jednotlivým emisím a bankovkám. Na 640 stranách se tak opět setkáme s detailním soupisem papírových platidel Německého císařství, Německé říše, BRD, DDR, ale také válečných poukázek, zemských vydání a koloniálních platidel.

Bankovky jsou převážně vyobrazeny z obou stran s údaji o datu vydání, dobou platnosti, tiskárně a variantami číslovačů, vodoznaků, případně i známých chybotisků.

 Oproti předchozím dílům však přináší i drobné změny. Jedná se především o rozšířené vyobrazení jednotlivých variant, které byly dříve popsány pouze slovně a také u vybraných bankovek o znázornění vodoznaků ve formě ikony. U platidel emise BBK II se poté opět setkáme i s udáním nákladu. Samotná grafická úprava doznala jen minimálních změn a katalog tak neztratil nic na své přehlednosti.

Cena zůstala stejně jako u předchozího dílu na hodnotě 24.9 € a lze ji zakoupit jak u zahraničních, tak i domácích obchodníků.

 

Zlevněné knihy

S koncem podzimu nakladatelství Gietl-Verlag připravilo pro sběratele i malý dárek ve formě razantního zlevnění hned několika titulů. Nejvíce cena poklesla u knihy Das Geld des Terrors od Hanse-Ludwiga Grabowského, pojednávající o platidlech německých zajateckých táború a ghet v době 2. sv. války.  Kniha se snížila z původních 39,9 € na 19,9 €, což je u tohoto titulu vynikající cena. Stejně razantní pokles se dotkl i knihy Gedenkbanknoten der Welt od pánů Gerbera a Grabowského, která rovněž z původních 39.9 € spadla na 19,9 €. Katalog Ausländische Geldscheine unter deutscher Besatznung poklesl z původních 29,8 € na 14,9 € a oblíbená příručka Handbuch Geldscheinsammeln z 12,9 € na 6,95 €. Posledním zlevněným titulem je katalog pojednávají o papírových platidlech německých železnic od dvojice Geiger – Müller Das Papiergeld der Deutschen Eisenbahnen, která poklesla z původních 14,9 € na 9,9 €.

Všechny zlevněné publikace zle zakoupit buď přímo v nakladatelství nebo u smluvních partnerů a to jak doma tak v zahraničí. Zde je však nutné mít na paměti, že jejich skladové zásoby jsou ještě za původní ceny a dá se tak očekávat, že v jejich případě se pokles projeví až po určité době.

Jan Schönfeld