Zájezd podzim 2014 Sasko – Anhaltsko 26. - 28. Září

Zájezd podzim 2014 

 

  Sasko – Anhaltsko 26. - 28. Září 

 
V pátek 26.9. v ranních hodinách jsme vyjeli z Teplic k německým hranicím směr Drážďany.
 
Po tříhodinové cestě za téměř trvajícího deště jsme přijeli do města Naumburg 
 
s 32 tisíc obyvateli, ležícím na pravém břehu řeky Saale. Dominantou města je dóm sv.Petra 
 
a Pavla postavený ve 13.století. Ten patří k vrcholům německé architektury a byl ve 14.století 
 
goticky rozšířen. K němu patří románská křížová chodba a gotická kaple Tří králů. Tuto 
 
trojlodní baziliku mnozí z nás navštívili, neobvykle v Německu po zaplacení vstupného.
 
Po prohlídce města jsme pokračovali směrem k Anhaltsku a navštívili ohromnou pevnost, 
 
hrad Querfurt. V hradním areálu románská válcová věž ze 12.století nazývaná „Tlustý 
 
Jindřich“. Hrad byl renesančně přestavěn v 16.století. V současné době v sýpce a zbrojnici 
 
je umístěno muzeum. Nádvoří hradu je využíváno ke kulturním akcím, která zrovna byla 
 
připravovaná. Tento hradní areál je považován za jeden z největších ve střední Evropě.
 
V samotném městečku s 11 tisíci obyvateli umístěném pod hradem, je řada pěkných 
 
hrázděných domů, na konci náměstí renesanční radnice, v současnosti rekonstruovaná.
 
Poté jsme se vydali na návštěvu bývalého hlavního města Anhaltska – Halle,.
 
ležícího na řece Saale, s 230 tisíc obyvateli. Je centrem průmyslu, převážně chemického.
 
V minulosti byla jeho hospodářskou základnou těžba soli. Po okružní jízdě městem jsme 
 
nejdříve navštívili gotický hrad Moritzburg z 15 století. V jeho části je umístěna státní 
 
galerie, kde se vystavuje německé umění 19 a 20 století. V centru na náměstí Domplatz jsme 
 
si prohlédli pozdně gotický dóm , částečně renesančně přestavěný v 16 století.Na hlavním 
 
náměstí Marktplatz se konal pivní festival. Je zde honosná radnice, chrám P.Marie a barokní 
 
Rolandova socha.Před rodným domem skladatele Händla je jeho socha. Součástí bývalých 
 
hradeb je Červená věž a Lipská věž. Ve večerních hodinách jsme odjeli do hotelu Ibis 
 
(bývalý Etap) na předměstí Lipska ve West Dölzig. Zde byla cena 32 € na osobu a den včetně 
 
V sobotu ráno po snídani jsme se vydali na sever Anhaltska. Nejdříve jsme navštívili 
 
městečko v severním podhůří Harzu – Quedlinburg. Historické jádro leží na levém břehu 
 
řeky Bode s uceleným souborem hrázděných domů z 15 – 19 století. Z návštěvnosti je patrná 
 
jeho unikátnost. Na náměstí je renesanční radnice, gotická socha Rolanda pozdně gotický 
 
kostel P.Marie. V době naši návštěvy se zde konal trh se semeny a cibulovinami, protože 
 
kromě oceláren je tady tedy i tradiční semenářství. Nedaleko historického jádra pod 
 
zámeckým vrchem stojí klášter založený králem Ottou I., jeho součástí je kostel sv.Serváce. 
 
s kryptou a hrobem krále Heinricha I. a jeho ženy Matyldy.
 
Odtud jsme pokračovali do města Wernigerode. Město leží na soutoku řek Holtemme a Ilse 
 
a je známé průmyslem sklářským, papírenským a chemickým. Jeho rozvoj nastal v 15.století, 
 
kdy se v jeho okolí dobývaly železné, stříbrné a měděné rudy. Do historického centra se 
 
vchází branou Westerntorturm ze 13 století, součástí tehdejších hradeb. Symbolem města je 
 
hrázděná pozdně gotická radnice na náměstí Marktplatz. Za ní jsme si prohlédli nejstarší část 
 
města s hodnotnými hrázděnými domy. Při vjezdu do města jsme na nádvoří viděli zámek, 
 
kde je umístěná historická expozice rodu Stolberg-Wernigerode.
 
Další naší zastávkou bylo město Halberstadt. Dominantou města je Domplatz s dómem 
 
st.Stephana a Sixta s křížovou chodbou a dómskou pokladnicí . Jeho počátky jsou od roku 
 
804, přestavěn v letech 1236 a 1491. V horní části náměstí je Liebfraukirche z let 1005-1020 
 
s křížovou cestou, biskupský palác Petershof z let 1036-1059 vpravo od dómu je městské 
 
muzeum.U vchodu do dómu je památník holocaustu.V centru je nová výstavba, po válečném 
 
zničení zůstal stát jen kostel sv.Martina.
 
Při cestě do hlavního města Anhaltska Magdeburgu jsme se mimo daný program chtěli 
 
podívat na velké vodní dílo, mimoúrovňovou křižovatku kanálu s řekou Labe. Cesta byla 
 
pro náš autobus velmi komplikovaná a tak jsme pouze při přejížděni mostu toto dílo z dáli 
 
zahlédli.Poslední zastávkou toho dne byl město Magdeburg. Podařilo se nám zaparkovat 
 
v centru města u novodobé radnice. Toto kdysi barokní město s 250 tisíci obyvateli bylo na 
 
konci 2. světové války z 80% zničeno a nově vystavěno. Centrum města je Alther Markt 
 
s barokní radnicí a bronzovou sochou Magdeburského jezdce, představujícího císaře Ottu 
 
I.,Prošli jsme městským parkem na Dómské náměstí, s dómem Sv.Mořice a Magdaleny. 
 
Tento chrám představuje první gotickou katedrálu na německém území. Uvnitř je hrobka 
 
císaře Otty I. a jeho manželky Edity. Z novodobé historie je k vidění zajímavé dílo architekta 
 
Hundertwassera „Zelená citadela“, postavená po jeho smrti v roce 1996. V pozdních 
 
večerních hodinách jsme dorazili na „svého“ hotelu.
 
V neděli ráno jsme se definitivně rozloučili s hotelem a nastoupili zpáteční cestu 
 
severovýchodním směrem. První naší zastávkou bylo město Bernburg, kde nás zajímala jeho 
 
horní část Bergstadt. Na jeho spodní část Talstadt jsme měli krásný výhled od zdejšího zámku 
 
i na řeku Saale. Velký renesanční zámecký komplex postavený v 16-17 století dominuje 
 
městu. Zaujala nás věž Eulenspiegel, románská kaple i celý objekt, dobře udržovaný. V jeho 
 
části je umístěno muzeum s uměleckými sbírkami.
 
Dál jsme pokračovali na východ a zastavili se v městě Dessau, ležícím při ústí řeky Muldy do 
 
Labe. Město má 77 tisíc obyvatel a má hlavně chemický průmysl. Centrum, značně poničené 
 
válkou je nově vystavené. Zaparkovali jsme přímo u novorenesanční radnice z r.1901. 
 
Navštívili jsme sousední zámek Johannburg, v kterém je umístěno muzeum. Cestou z města 
 
jsme se zastavili u komplexu umělecké školy, kolejí a domů, postavenému zakladatelem 
 
Bauhausu Walterem Gropiusem.
 
Poslední zastávkou toho dne i zájezdu byl Lutherstadt Wittenberg.To nás přivítalo krásným 
 
počasím i sváteční atmosférou díky konanému hrnčířskému trhu. Jak z názvu vyplývá, bylo 
 
centrem reformace. Proto většina historických objektů byla v rekonstrukci v přípravě na 
 
oslavy 500. výročí počátků reformace. Proto jsme nemohli navštívit zámecký kostel, na jehož 
 
dveře přibil 31.10.1517 Martin Luther 95 thesí, jež vedlo k odtržení protestantů od katolické 
 
církve. Přes náměstí rušnými ulicemi jsme došli k Augusteu, původně renesanční budovy 
 
univerzity v 18. století barokně upravené.Při výjezdu jsme se krátce zastavili u dalšího 
 
Hundertwasserova díla, areálu gymnazia.
 
Zájezdu se celkem zúčastnilo 40 cestovatelů z toho byli čtyři noví. Průměrný věk byl 66,23 
 
roku. Cena 3190 Kč. Řidič se jmenoval Štefanský.
 
 
 
Marie Šmídová, Vladimír Mjalovský 12.11.2014