Velká aukce bude v přednáškovém sále Domu kultury ve IV. N.P. na Mírovém náměstí , pokud není uvedeno jinak.

 

Česká numismatická společnost

pobočka v Teplicích pořádá neveřejné členské aukce pro členy ČNS dle tohoto aukčního seznamu. /viz.sloupek v pravé části stránky, kde jsou k náhledu položky a po ukončení aukce také výsledky - zcela dole/

Místo aukce, parkování : Dům kultury v Teplicích, Mírové náměstí 2950 v 4NP /viz.aktivní mapa/ s možností parkování přímo před DK, nebo přes ulici v nově postavených obch.domech Fontána, nebo Galerie.

GPS  N 50 38 24,0    E 013 49 34,8

Program: Od 7:00 prohlídka materiálu

               Od 8:00 začátek aukce

Aukce je pořádána dle Aukčního řádu schváleného radou České numismatické společnosti v roce 2007 a dodržování zákona 71/94 o prodeji a vývozu kulturních památek. Úspěšným dražitelům se k celkové ceně po součtu připočítává 10% dle aukčního řádu.

Objednání katalogu, či písemné limity zasílejte na adresu ČNS pobočka Teplice, Francouzská 16, Teplice 41501, nebo na mailovou adresu uvedenou zde v pravém sloupci  nejpozději do konce druhého týdne měsíce dubna u jarní aukce a u podzimní aukce do konce druhého týdne měsíce října aktuální pro daný rok. Počet limitů není omezen limitním lístkem. 

Režijní poplatek za katalog ve výši 60,-kč uhraďte přiloženou složenkou, nebo na účet č. 106 033 9369/0800 konstantní symbol 0379, variabilní symbol vaše členské číslo ČNS, do 1 měsíce po datu aukce, nebo jej ihned vraťte s vaší přeškrtnutou adresou bez další frankatury. Není to leták z hypermarketu a jiní jej rádi přijmou.

Katalog z časových důvodů neprochází před tiskem několikanásobnou kontrolou. Opakující se čísla mají v tomto případě dalším pořadí přidané písmena A,/B/.

Úspěšným limitentům bude katalog připočten k limitu. Předplatné na další aukci se nevylučuje.

Složenky vypisujte vždy čitelně hůlkovým písmem. Při převodu z bankovního účtu dbejte na to, aby bylo uvedeno vaše jméno. Údaje jsou v peněžních ústavech zpracovávány elektronicky a nedostanou se nám do ruky, abychom je mohli rozluštit. Obtížně identifikovatelných je stále 20% a zcela neidentifikovatelných je 15%.

Nabídkový seznam sestavil Vladimír Mjalovský. Hodnotný materiál na naši příští aukci, která se koná dle  Plánu činnosti   zasílejte po předběžné dohodě. Nabídka materiálu a objednávky katalogů na výše uvedené písemné adrese pro limity, či elektronické adrese zde na webu.

Těšíme se na Vaši účast.

Výbor pobočky ČNS v Teplicích. 

 

  •  Přejete si odebírat aukční katalog mailem ve Word formátu?  Informujte nás, poté budete zařazeni do databáze a katalog v této podobě budeme zasílat na vámi zadanou mailovou adresu pravidelně. 
  • Chcete radši odebírat katalog klasickou písemnou formou ??  Kontaktujte nás na adrese v pravém sloupku této stránky.
  • Samozřejmě je katolog zde volně přístupný ke zkopírování
  • Písemné limity lze samozřejmě zasílat ve formátu Word na uvedenou mailovou adresu v kontaktech
  • aukční katalog a posléze výsledky jsou k nahlednutí v pravém sloupku této stránky