67. výročí pobočky ČNS v Teplicích

 
Každá záliba, každý zájem nebo vášeň, probouzí se obvykle u více lidí, s rozdílným zanícením a cílem, a společné zájmy sbližují pak tyto lidi k hlubšímu poznávání a bádání. Tak se tvoří různá sdružení, kroužky, spolky, polečnosti a jiné. Tak je to i s numismatikou a tak to bylo i s naší pobočkou Teplicích. Vytvoření numismatického kroužku pomýšlel první předseda pobočky Jan Pěček již v roce 1950 a rozprávěl o tom s Rudolfem Linkem. Z Numismatických listů věděl, že numismatické kroužky již jinde existují. Tehdy bylo v Teplicích známo jen 5 sběratelů mincí : Jan Pěček, Rudolf Linek, Ladislav Kňourek, Čeněk Drápalík a František Hora. Později se dozvěděli o Antonínu Berdychovi a Arturu Buxbaumovi z Teplic, Josefu Smetanovi a Josefu Stryhalovi z Košťan. V červenci 1951 se rozhodli Jan Pěček a Rudolf Linek ke svolání první schůzky. Zajistili místnost v hotelu De Saxe a svolali tam na neděli dopoledne dne 5.8.1951 devět tehdy známých sběratelů mincí, z nichž se dostavilo šest : Linek , Kňourek,Pěček, Drápalík, Berdych a Buxbaum. Tehdy byli v Numismatické společnosti československé jen Hora, Kňourek, Linek a Pěček. Koncem roku 1951 bylo zaznamenáno 12 účastníků, z toho 6 členů NSČ. Kroužek konal v roce 1951 celkem 10 schůzek a konány byly 2 kratší přednášky. Zprávy o zahájení činnosti otiskl spolkový časopis ČSPDP v čísle 4-6,7-9/1951, další již v důsledku zastavení časopisu otiskovány nebyly. NSČ na kroužcích tehdy ani velký zájem neměla.Na schůzích se rozvíjel čilý ruch výměny i drobných aukcí, což dovolovaly tehdy ještě devizové předpisy, každý se rád pochlubil s novou mincí nebo medailí, získanou jako přírůstek. Zakládající členové : Buxbaum Artur, Drápalík Čeněk, Gruncl Antonín, Hora František,Kňourek Ladislav, Linek Rudolf, Pěček Jan a za muzeum Stanislav Zachat. Vedoucím byl Jan Pěček, zástupcem Rudolf Linek, knihovník Ladislav Kňourek.Nelze přejít potíže, které jsme měli s místnostmi pro schůze a jak víte, vystřídali jsme jich také dost. Schůzovní místnosti byly i opakovaně Hotel De Saxe, Thermia (Krušnohor, Dittrich), Kavárna v Divadle, Hotel Radnice, Restaurace Varšava, Krajské muzeum, Agitační středisko na Stadionu 9.května, Klub občanů v Ruské ulici a Zámecký klub Regionálního muzea. Za 60 let celkem 18 změn. První velká aukce se konala 20.9.1953, velká aukce s katalogem až 16.10.1966.Aukční místnosti : Hotel Radnice,ZK BONEX Lipový dvůr, Kulturní dům n.p. Konstruktiva v Denisově ulici č.8, Restaurace U Pramene, ZK Městského stavebního podniku v budově za kavárnou Concordia, Výstavní síň Jízdárna v Regionálním muzeu, sál komerční budovy Polikliniky v Dlouhé ulici, Dům kultury na Mírovém náměstí. Celkem 8 sálů.Pobočka pořádala velkou výstavu platidel v teplickém muzeu v roce 1961 a výstavu regionálních ražeb v roce 1991. Nadále spolupracuje s Regionálním muzeem nejen svými znalostmi ale i zápůjčkami exponátů pro pořádané výstavy.Pobočková knihovna je jedna z největších ve společnosti a je využívána nejen našimi členy ale i jinými zájemci.Během historie pobočky byly zajištěny 2 nálezy mincí : nález středověkých mincí v Ledvicích v roce 1949 a v roce 1954 nález pražských grošů v Žichlicích. To je v současnosti téměř nemožné. Soupisu chebských mincí Dr. Castelina se zúčastnili Ladislav Kňourek a Jan Pěček. Za 64 let pobočka uspořádala zatím 102 velkých aukcí s katalogem.Z teplické pobočky vznikly i okolní pobočky v Děčíně, Chomutově a Ústí nad Labem. Pobočka má své členy i mimo teplický okres a to v okresech Most, Ústí nad Labem a Litoměřice. Činnost pobočky je převážně osvětová. V dnešním pojetí numismatika neznamená jen sbírání mincí ale hlubší zájem i o ostatní příbuzné obory. A je to sbírání medailí, papírových platidel (notafilie), řádů a vyznamenání (faleristika), akcií (skripofilie), pečetí (signistika), odznaků (signistika) a další drobná plastika (žetony, účelové známky, nouzová platidla atd.).Přednáškových schůzek se zúčastňuje 30 – 40 zájemců. Chodí mezi nás i sběratelé pohlednic, protože vše souvisí se vším. Od září 1996 se scházíme druhou a čtvrtou neděli v měsíci od 8,30 hodin v Zámeckém klubu regionálního muzea v Teplicích. Procházíme li se prezentačními listinami, setkáváme se ponejvíce s menší skupinou členů, vážných sběratelů , věrných ušlechtilé zábavě a snažících se přinést k záchraně nejen mince a medaile, jako svědky naší dávné minulosti, co je v jejich možnostech a silách.Předsedové pobočky byli: 
 
Pěček Jan 1951-1976                                     26 let             -70 +81
 
Bulíček Jiří RSDr 1977-1985,1991               10 let              -62 +73
 
Bergner Otto 1986-1990                                 4 roky            -64 +67
 
Rönisch Erhard 1992-1999                              8 let              -59
 
Mjalovský Vladimír 2000-2015 -                     19 let             -79
 
---------------------------------------------------------------------------------
Přednášky :
 
Mjalovský Vladimír 146
 
Kňourek Ladislav 75
 
Pěček Jan 65
 
Rönisch Erhard 48
 
Wágner Jaroslav st. 35
 
Z dalších žijících:
 
Dubanič Milan 21
 
Pavelcová Olga 14
 
Zícha Zdeněk 13
 
Pinta Václav 10
 
Walter Antonín ml. 9
 
Za 64 let činnosti pobočkou prošlo jako řádní členové 259 členů. V současnosti má pobočka 40 řádných členů ČNS. Mluvíme-li o tom, co jsme všechno udělali, nesmíme zapomenout ani těch, co nás opustili. Ze zakládajících členů nás poslední opustil před 16 roky Ladislav Kňourek. V lednu 2018 nás poté ve svých 78 letech opustil čestný člen ČNS a bývalý předseda Erhard Röhnisch. Služebně nejstarší z výboru je dnes Vladimír Mjalovský (1983). V průběhu let vydala pobočka řadu medailí. Podíleli se na jejich zpracování členové i špičkoví umělci. Zatím poslední medaili k 200 výročí bity u Chlumce podle návrhu Karla Zemana jsme vydali ve spolupráci s pobočkou v Brně a ražbu provedla pražská firma TRIGA-K. Mnohé v naší činnosti se leckomu nelíbilo ale tak už to bývá. Snažme se ale pro naši společnou věc, pro naše společné zájmy udělat vše, co je v našich silách a vždy svědomitě.
 
Vladimír Mjalovský, 6. 5. 2018