ČNS Teplice informuje ...

Pobočka ČNS Teplice je o krok vpřed. 

Vycházíme vstříc našim aukčním dražitelům.  
V dubnové aukci bude zkušebně spuštěna aplikace, kterou vytvořili členové naší pobočky. Tato je aplikace udělaná "na tělo" lidem, kteří s ní budou pracovat. Tato aplikace bude po zapsání do příslušné kolonky čísla dražitele a docílené částky okamžitě přepočítávat data,  takže informace, kdo, co , a za kolik vydražil - budou takřka ONLINE. Další nespornou výhodou je, že ti, kdo poslali písemné limity, budou po ukončení aukce vědět, zda danou položku vydražili, či nikoliv. Korespondenční limitent obdrží zpětným mailem přidělené "své" limitní číslo, aby věděl z výsledkové listiny v předstihu, zda byl úspěšný. Výsledková listina bude na našich stránkách v co nejkratším čase po ukončení aukce.